Rehberliğe Genel Bakış

Öğrencileri başarılı ve mutlu bir hayata hazırlamak… Onların donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmasına destek olmak için üstünde durulması gereken en önemli kavram “GÜVEN”. Özgüveni destekleyici etkinlikler planlamak Rehberlik Bölümü olarak önceliklerimizdendir. Özgüveni yeterli düzeyde olan bireyin kendisi ve çevresi hakkında farkındalığı artar. Kendi özelliklerinin farkında olan birey, “KİŞİSEL GELİŞİM”e açıktır. Öğrencilerin farkındalıklarını ve becerilerini geliştirecek, kişisel gelişimlerini destekleyecek her türlü desteği sağlamak temel amacımız. Öğrencilerin hızlı değişimine ayak uydurabilmek için, eğitimciler ve ebeveynler de dinamik ve gelişen yetişkinler olmak zorundadır. Doğrudan gençlerle iletişim içinde olan tüm paydaşların Rehberlik programına dahil edilmesi, öğrencilerin okulda ve hayatta başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Onların hayata ve geleceğe hazırlıklı olmaları hep birlikte sağlanabilir

Hedefimiz  her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan Rehberlik sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflemektedir.

 

Çalışma Alanlarımız

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

1. Psiko-Sosyal Gelişim:

Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

Özgüven ve olumlu benlik algısını geliştirme

Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme

Sorumluluk duygusunu geliştirme

Kendini tanıma becerilerini geliştirme

Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

 

2. Akademik Gelişim:

Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.

Eğitim düzeyini ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme

Eğitim düzeyini ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

 

3. Kariyer Gelişimi:

Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması. Böylelikle;

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme,

Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme,

Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme,

Meslek alanlarına ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla

Üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi,

Kariyer planlama konusunda bireysel görüşmelerin ve grup görüşmelerinin yapılması,

Bireysel veya grupla psikolojik danışmaların yapılması,

‘Teknoloji Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığından Kurtulma Yolları’,“Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, “Sınav Sistemi”, “Alan ve Meslek Seçimi” gibi konularda bilgilendirme yapılması öğrencilerimizin kariyer gelişimini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalarımızdan birkaçıdır.

 

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir.Bu doğrultuda;

Öğrencilerle ilgili periyodik olarak hem Rehberlik Servisinin hem de Sınıf Rehber Öğretmeninin görüşmeler yapması.

Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, Aile içi etkili iletişim, Sınav Sistemi, Sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda bilgilendirici seminerler düzenlenmesi gibi

çalışmalarımız yıl boyunca sürmektedir.

 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına yönelik bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı yapmak adına toplantılar yapılması,

Akademik veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması,

Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (Lise ve Üniversite Sınav Sistemi,Etkili İletişim,Sınıf Hakimiyeti vb. konularda),

Gerekli dokümanların (Eğitim-Öğretim alanına dair broşür, lise ve üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması..